Troeven

Op onze school creëren we voor onze leerlingen een sterk pedagogisch klimaat waar het streven naar kwaliteitsonderwijs een evidentie is en waar er leersituaties gecreëerd worden waarbij wij aan onze leerlingen niet alleen kansen bieden om hun kennis te verruimen maar hen bovendien ook in de mogelijkheid brengen om in een kindvriendelijke sfeer de ontwikkeling van de sociale vaardigheden, de opvoeding tot assertieve mondige burgers en andere evenwaardige competenties voorop te stellen!

Christelijke identiteit

Leren leren

Oriëntatie

Digitale school

Zorgbrede school

Initiatie Frans

Sportactieve school

Muzisch creatief

Accomodatie