Leren leren

 

Huiswerk en taken plannen

In onze school opteren wij voor regelmatig huiswerk en dat in de meest uiteenlopende vormen.

Wij vinden huiswerk belangrijk omdat het

 

   ° de kinderen de tijd geeft om nieuwe leerstof in te oefenen

   ° u informeert over het werk in de klas

   ° een aanzet is tot zelfstandig werken, tot zelfredzaamheid

   ° een noodzakelijke werkhouding aanleert voor verdere studies

 

Daarbij houden we steeds voor ogen dat de kwaliteit van het huiswerk belangrijker is dan de tijd die eraan besteed wordt. Wij overdrijven niet in tijdsduur, al is het voor iedere leerling verschillend. Ook de aard van het huiswerk kan verschillend zijn. Denken we aan het dagdagelijks lezen in het 1ste en 2de leerjaar, aan de inoefening van de maal- en deeltafels in het 2de en 3de leerjaar, aan allerlei opzoekprojecten in de derde graad.
Regelmatig worden ook taken klaargezet op de online platformen 'Bingel', 'Scoodle Play' en 'Kabas'.
De leerlingen hebben hiervoor de nodige inloggegevens die (meestal) terug te vinden zijn in het agenda van de leerlingen.