Sportactieve school

Onze school wil de kinderen meer meegeven dan louter kennis. Het verwerven van vaardigheden op sociaal-emotioneel en op motorisch vlak behoren ook tot de pijlers van de basisschool. Via de lessen lichamelijke opvoeding willen wij de kinderen opvoeden tot fitte en gezonde jongeren die beschikken over een positief zelfbeeld zodat zij sociale relaties kunnen aangaan en kunnen functioneren binnen onze samenleving. Het zich meester maken van enkele motorische competenties staat daarbij centraal.

Onze school wil dan ook voldoende uren investeren om de ontwikkeling van die fitte en gezonde levensstijl te waarborgen. Elke klas krijgt twee lesuren lichamelijke opvoeding. In het eerste, tweede, vierde en zesde leerjaar wordt dat pakket nog aangevuld met twee keer een lessenreeks van zes zwemlessen.

Het college beschikt over een uitgebreide sportinfrastructuur die bestaat uit twee turnzalen, twee zalen in de sporthal en een mooi sportveld met bijhorende atletiekpiste.

Tijdens de middagpauze krijgen de leerlingen een extra kans om vrijblijvend en op een recreatieve manier deel te nemen aan sport en spel.  Verschillende sporttakken komen voor elk leerjaar aan bod.

Uiteraard wordt het sportprogramma van de school nog vervolledigd door de jaarlijkse sportdagen per leerjaar, onze sportdag met de hele school samen, de scholencross, fietsactiviteiten, sportieve uitstappen, ludieke en uitdagende bewegingstussendoortjes en nog veel meer.

Omdat de school belang hecht aan voldoende beweging voor elk kind, kan ze rekenen op de sportieve  inzet van elke klasleerkracht. Zij zetten zich in voor de sport en leven een fitte en gezonde levensstijl voor.