Inschrijvingen

Inschrijven in 1 SO 

De scholen in de regio Malle hebben afgesproken om met een aanmeldingsprocedure te werken. Aanmelden is enkel het kenbaar maken van de intentie als ouders om uw kind in de school in te schrijven en is dus nog geen inschrijving. Elk kind moet afzonderlijk aangemeld worden. Er is wel een voorrangsregeling voor kinderen van eenzelfde leefentiteit of voor kinderen van personeelsleden van de school.  

De periode van aanmelden loopt van 25 maart 2024 tot en met 19 april 2024. Het systeem ordent de leerlingen eerst op basis van eventuele voorrang en daarna op basis van toeval. Bij overschrijding van de vooropgestelde maximumcapaciteit worden een aantal leerlingen op de wachtlijst geplaatst. De andere leerlingen ontvangen een ticket dat hen toelaat zich in te schrijven. De school neemt contact op om de inschrijving verder te regelen.

Alle toekomstige leerlingen van het eerste jaar willen we beter leren kennen tijdens een kennismakingsgesprek. We maken dan tijd om samen te spreken over de overstap naar het eerste middelbaar.

Wenst u nog in te schrijven voor het eerste middelbaar? Laat dan hier uw gegevens achter. Wij contacteren u om een afspraak voor een kennismakingsgesprek te boeken. 

U kan steeds bijkomende informatie verkrijgen over inschrijven voor 1 SO door telefonisch contact op te nemen met de school. Dat kan op het nummer 03 312 98 98. Wij staan u graag te woord.

Virtuele rondleiding

U kan van thuis uit op verkenning gaan op onze school. Hier start onze virtuele rondleiding. Bent u gericht op zoek naar informatie? Misschien krijgt u hieronder alvast een antwoord. 

Inschrijven in 2-6 SO

Inschrijvingen starten op het einde van het schooljaar / bij het begin van de grote vakantie. Het is immers noodzakelijk te beschikken over het behaalde oriënteringsattest. Het is wel aangeraden bij interesse al vroeger contact op te nemen om samen de mogelijkheden te verkennen en te bespreken.

Bepaling capaciteit

Het inschrijvingsdecreet verplicht scholen om voor de start van de inschrijvingen hun capaciteit te bepalen en mee te delen.

Twee scholen

Het Sint-Jan Berchmanscollege bestaat uit twee administratieve scholen (zesjarige school en tweejarige middenschool). Ouders die hun kind in het college inschrijven, gaan akkoord dat hun kind aan één van beide scholen toegewezen wordt. Beide scholen vormen één campus en de inschrijving kan van de ene naar de andere school gewoon doorlopen.