ContactZo kan u ons bereiken:

E-mail

U kan ons contacteren op het onderstaande e-mailadres:

or[at]sjbmalle.be

E-mails die naar dit adres gestuurd worden, komen terecht bij de voorzitter van de ouderraad en worden niet nagelezen door personeelsleden van de school. Uw opmerkingen of vragen zullen vertrouwelijk behandeld worden.

Structuur

 1. Het bestuur
  • de kerngroep die zich bekommert om de goede werking en de algemene gang van zaken
 2. De leden
  • engageren zich om actief mee te denken en te werken om de doelstellingen te bereiken. Ze werken actief mee in werkgroepen om onze activiteiten te ondersteunen
 3. De directie en de leerkrachten
  • zij vertegenwoordigen de school als raadgevend lid (we doen soms ook beroep op occasionele medewerkers voor activiteiten) 

Dagelijks bestuur

Aanspreekpunt secundair

 • mevrouw Isabel Vanlinthout

Aanspreekpunt lagere school

 • mevrouw Stéphanie Degroux

Aanspreekpunt kleuterschool

 • de heer Jan Vanstraelen