Activiteiten

Op de onderstaande pagina's vindt u meer informatie over de activiteiten van de ouderraad.

Informatieavond

Fluo-ontbijt

Patroonsfeest

Quiz

Eerste Communie

Jong en artistiek