Werkgroep basisschool

De werkgroep "Basisschool" biedt ouders, directie en leerkrachten een forum om onderwerpen te bespreken die specifiek de kleuter- en lagere school aanbelangen.

We bespreken de activiteiten die specifiek verband houden met de kleuter- en lagere school.
Enkele voorbeelden van activiteiten die in het verleden georganiseerd werden:

Kleuterschool:

  • Sprookjeswandeling
  • Muzieknamiddagen
  • Sponsoractie
  • Familie BBQ

Lagere school:

  • Voorleesmomenten 1e leerjaar
  • activiteit rond communie 2e leerjaar
  • Wandeling natuurpunt 3e leerjaar
  • Volksspelen 4e leerjaar
  • Maskers maken 5e leerjaar
  • EHBO Opleiding 6e leerjaar

Daarnaast proberen we waar mogelijk de juffen en directie te ondersteunen met helpende handen bij activiteiten zoals de kaarsenverkoop, de familiedag enz.

Doe mee!

Indien u interesse heeft om toe te treden tot de werkgroep, of indien u zich af en toe kan vrijmaken om een helpende hand toe te steken, neem dan contact met ons op via or@sjbmalle.be