Jong en Artistiek

Het oudercomité, in samenwerking met enkele leerkrachten, mag ook dit jaar hartverwarmend artistiek genot aanbieden dat volledig gedragen werd door talent van eigen bodem: jongeren van de vijfde & zesde jaren van onze humaniora.


In het schooljaar 2019-2020 staat Jong & Artistiek gepland op 15 en 16 februari 2020.