Inschrijvingen

Inschrijven in 1 SO

Om de nodige aandacht te geven aan een juiste en gedragen school- en studiekeuze werken we in drie stappen:

Op deze dag krijg je voor de eerste maal de kans om de school te leren kennen. Terwijl je ouders informatie krijgen over het pedagogisch project van de school, ga jij als kandidaat-leerling op verkenning langs klas- en vaklokalen. Ook de inschrijvingsmodaliteiten worden toegelicht. Vanzelfsprekend is er ook de kans om vragen vanuit de eigen specifieke situatie te stellen.

Het is mogelijk een belangstellingsformulier in te vullen zodat de eigenlijke inschrijving sneller kan verlopen.

Begin september 2018 bereikte de Vlaamse regering een akkoord over wijziging van de inschrijfregels. Precieze aanpassingen zijn nog niet bekend. Broers en zussen van leerlingen die al school lopen op het college en kinderen van werknemers van het college blijven wel voorrangsgroepen. Wij hopen spoedig over meer concrete informatie te kunnen beschikken.

Inschrijven in 2-6 SO

Inschrijvingen starten op het einde van het schooljaar / bij het begin van de grote vakantie. Het is immers noodzakelijk te beschikken over het behaalde oriënteringsattest. Het is wel aangeraden bij interesse al vroeger contact op te nemen om samen de mogelijkheden te verkennen en te bespreken.

Bepaling capaciteit

Het inschrijvingsdecreet verplicht scholen om voor de start van de inschrijvingen hun capaciteit te bepalen en mee te delen.

Twee scholen

Het Sint-Jan Berchmanscollege bestaat uit twee administratieve scholen (zesjarige school en tweejarige middenschool). Ouders die hun kind in het college inschrijven, gaan akkoord dat hun kind aan één van beide scholen toegewezen wordt. Beide scholen vormen één campus en de inschrijving kan van de ene naar de andere school gewoon doorlopen.

Onthaal eerstejaars

  • Op de informatievoormiddag op 23 februari 2019 (voor 12-jarigen van de regio en hun ouders) leer je de school voor een eerste maal kennen.
  • Op onze opendeurdag, de Sint-Jansfeesten (11 mei 2019), zal je de school op een heel andere manier zien. Er zijn dan een heleboel activiteiten van, voor en door leerlingen en leraren.
  • Bij het intakegesprek (in de loop van het 3de trimester, op afspraak), waarop je samen met je ouders wordt verwacht, kan je een antwoord krijgen op al je vragen over 'Sint-Jan'. We geven je ook graag advies bij je studiekeuze.
  • Tijdens de laatste week van de zomervakantie kom je al even naar school om je schoolboeken en ander lesmateriaal te komen afhalen. Je kan dan ook kennismaken met je klassenleraar en je zal zien wie je klasgenoten worden.
  • De eerste schooldag, 2 september, krijg je in het eerste jaar uitgebreid de kans om de school te verkennen en om kennis te maken met je klassenleraar en je nieuwe klasgenoten.
  • In de loop van september worden je ouders uitgenodigd voor een klassikale contactavond.
  • Op het einde van september is er de klasdag. Je gaat dan via een aantal groepsactiviteiten en rustige praatmomenten elkaar nog beter leren kennen...