Inschrijvingen

Inschrijven in 1 SO

De overheid heeft beslist de nieuwe regelgeving voor inschrijvingen in het eerste jaar secundair onderwijs nog niet door te voeren. Dat betekent dat de oude inschrijvingsregels blijven gelden voor de inschrijvingen van het schooljaar 2020-2021. We zijn blij dat dat nu duidelijk is.

We vinden het belangrijk dat jongeren samen met hun ouders een goede school- en studiekeuze maken. Daarvoor is overleg nodig. Een eerste goed moment daarvoor is de infovoormiddag voor 12-jarigen. Op die dag krijgt u de kans om de school te leren kennen. Terwijl de ouders informatie krijgen over het pedagogisch project van de school, gaan de jongeren als kandidaat-leerling op verkenning langs klas- en vaklokalen. Daarnaast maken we tijd om u goed te informeren over de inschrijvingsmodaliteiten.

Wilt u nu al meer weten over de inschrijvingsprocedure? Hierbij onze werkwijze.

 1. STAP 1: bepalen capaciteit en contacteren voorrangsgroepen
  De school heeft zijn capaciteit voor het eerste jaar secundair voor het schooljaar 2020-2021 bepaald op 220 leerlingen. Tijdens het eerste trimester maken we een inventaris op van de jongeren die behoren tot de voorrangsgroepen. Het gaat dan om jongeren van wie al een oudere broer of zus uit dezelfde leefentiteit op onze secundaire school ingeschreven is. Ook de kinderen van werknemers van het college krijgen voorrang bij de inschrijving. De effectieve inschrijving van de jongeren uit de voorrangsgroepen gebeurt in de weken voor de paasvakantie (23 maart - 3 april).

 2. STAP 2: verzamelen noodzakelijke data
  Om de inschrijvingen vlot te laten verlopen, verzamelen we tijdig de nodige administratieve gegevens op een belangstellingsformulier. Dat kan u invullen  tijdens de infovoormiddag. Dit formulier is geen voorwaarde voor effectieve inschrijving en het biedt ook geen rechten naar inschrijvingen toe; het heeft enkel als doel om een eventuele inschrijving te vergemakkelijken.

 3. STAP 3: administratieve inschrijving op zaterdag 25 april 2020
  We starten de inschrijvingen van leerlingen in het eerste jaar secundair op zaterdag 25 april om 08.00 uur. De volgorde van aanwezigheid bepaalt de volgorde in het inschrijvingsregister. De aanwezigheid van één ouder of volmachthouder per kind volstaat. De eigenlijke inschrijving gaat erg snel. We maken op dat moment nog een bijkomende afspraak voor een intakegesprek in mei (stap 4).
  Bij het overschrijden van de capaciteit krijgt u een formulier van niet-gerealiseerde inschrijving mee met vermelding van uw plaats op de wachtlijst.

 4. STAP 4: intakegesprek
  Tijdens een individueel gesprek met onze nieuwe leerling en zijn ouders maken we uitgebreid kennis. We bekijken samen de overgang basis-secundair en geven graag antwoord op vragen rond studiekeuze. Specifieke zorgvragen kunnen dan besproken worden, maar ook voor praktische info (boekenlijsten, busverbindingen, …) maken we tijd. Een intakegesprek vormt het eindpunt van een heel inschrijvingstraject en tegelijk ook het startpunt van een nieuw verhaal!

Inschrijven in 2-6 SO

Inschrijvingen starten op het einde van het schooljaar / bij het begin van de grote vakantie. Het is immers noodzakelijk te beschikken over het behaalde oriënteringsattest. Het is wel aangeraden bij interesse al vroeger contact op te nemen om samen de mogelijkheden te verkennen en te bespreken.

Bepaling capaciteit

Het inschrijvingsdecreet verplicht scholen om voor de start van de inschrijvingen hun capaciteit te bepalen en mee te delen.

Twee scholen

Het Sint-Jan Berchmanscollege bestaat uit twee administratieve scholen (zesjarige school en tweejarige middenschool). Ouders die hun kind in het college inschrijven, gaan akkoord dat hun kind aan één van beide scholen toegewezen wordt. Beide scholen vormen één campus en de inschrijving kan van de ene naar de andere school gewoon doorlopen.

Onthaal eerstejaars

 • Op de informatievoormiddag op 15 februari 2020 (voor 12-jarigen van de regio en hun ouders) leer je de school voor een eerste maal kennen.
 • Op onze opendeurdag, de Sint-Jansfeesten (9 mei 2020), zal je de school op een heel andere manier zien. Er zijn dan een heleboel activiteiten van, voor en door leerlingen en leraren.
 • Bij het intakegesprek (in de loop van het 3de trimester, op afspraak), waarop je samen met je ouders wordt verwacht, kan je een antwoord krijgen op al je vragen over 'Sint-Jan'. We geven je ook graag advies bij je studiekeuze.
 • Tijdens de laatste week van de zomervakantie kom je al even naar school om je schoolboeken en ander lesmateriaal te komen afhalen. Je kan dan ook kennismaken met je klassenleraar en je zal zien wie je klasgenoten worden.
 • De eerste schooldag krijg je in het eerste jaar uitgebreid de kans om de school te verkennen en om kennis te maken met je klassenleraar en je nieuwe klasgenoten.
 • In de loop van september worden je ouders uitgenodigd voor een klassikale contactavond.
 • In de loop van september is er de klasdag. Je gaat dan via een aantal groepsactiviteiten en rustige praatmomenten elkaar nog beter leren kennen...