Inschrijvingen

Inschrijven in 1 SO

Omwille van de coronacrisis zullen de inschrijvingen digitaal verlopen. Zo garanderen we eenieders gezondheid en een zekere inschrijving.
U doorloopt daarbij volgende stappen.
 

  1. U vult het inschrijvingsformulier in. (Dit verschijnt op deze pagina vanaf 22 april om 12:00 uur)
  2. U registreert een afspraak voor een intakegesprek.
  3. U ontvangt een bevestiging per mail dat uw zoon/dochter ingeschreven is op Sint-Jan.

De digitale inschrijvingen starten op woensdag 22 april om 12:00 uur. Volgorde van inschrijven speelt geen enkele rol. Met het oog op een vlotte organisatie van intakegesprekken en de afhandeling van alle administratie willen wij u wel vragen de inschrijving te voltooien voor zondag 3 mei 2020.

Wat met de voorrangsgroepen? 
De kinderen die vooraf ingeschreven zijn volgens de voorrangsmaatregel blijven ingeschreven. Hun inschrijving vervalt uiteraard niet.

Veelgestelde vragen over de inschrijvingen in 1SO

U komt niet naar school op zaterdag 25 april om je kind in te schrijven. We organiseren de inschrijvingen digitaal via onze website.
 
Vanaf woensdag 22 april om 12.00 uur zetten we de inschrijvingsmodule op onze website open. U kiest zelf wanneer u de inschrijving doet, er is plaats voor iedereen. We vragen wel om de inschrijving af te ronden voor zondag 3 mei. Dat is handig voor de schoolorganisatie. Het laat ons toe om de intakegesprekken goed te regelen.

Door onze inschrijvingen op deze manier digitaal te organiseren zullen we geen capaciteit opleggen. We zorgen er dus voor dat ieder kind dat ingeschreven wordt, ook daadwerkelijk een plaats krijgt in ons eerste jaar.

Nee, de inschrijvingen verlopen digitaal via onze website. U kan bij de digitale inschrijving ook meteen een intakegesprek plannen. Tijdens dat gesprek (eind mei of begin juni) nemen we de tijd om elkaar te leren kennen en is er ruimte voor vragen.
 
We vinden dat uw kind pas echt tot SJB behoort als er ook een intakegesprek heeft plaatsgevonden. Tijdens dat gesprek nemen we de tijd om elkaar beter te leren kennen. Er is ruimte voor zorgvragen en we overlopen samen de volgende stappen, zodat de start in september vlot kan verlopen.
 
Breng het kerstrapport, de BASO-fiche en identiteitskaart (of Kids-ID) mee. We bekijken het rapport en de BASO-fiche als leidraad bij het gesprek. Het geeft veel waardevolle info om de opstart in het middelbaar vlot te laten verlopen.
 
Dan belt u tussen 22 en 30 april met de school en dan brengen we de inschrijving telefonisch in orde.
 
Dat kan zeker. Er is plaats voor iedereen. We vragen wel om de inschrijving af te ronden voor zondag 3 mei. Dat is handig voor de schoolorganisatie. Het laat ons toe om de intakegesprekken goed te regelen.
 

 

 

Inschrijven in 2-6 SO

Inschrijvingen starten op het einde van het schooljaar / bij het begin van de grote vakantie. Het is immers noodzakelijk te beschikken over het behaalde oriënteringsattest. Het is wel aangeraden bij interesse al vroeger contact op te nemen om samen de mogelijkheden te verkennen en te bespreken.

Bepaling capaciteit

Het inschrijvingsdecreet verplicht scholen om voor de start van de inschrijvingen hun capaciteit te bepalen en mee te delen.

Twee scholen

Het Sint-Jan Berchmanscollege bestaat uit twee administratieve scholen (zesjarige school en tweejarige middenschool). Ouders die hun kind in het college inschrijven, gaan akkoord dat hun kind aan één van beide scholen toegewezen wordt. Beide scholen vormen één campus en de inschrijving kan van de ene naar de andere school gewoon doorlopen.