Inschrijvingen

Inschrijven in 1 SO

De door de Vlaamse overheid aangekondigde wijzigingen aan de inschrijfregels zijn on hold gezet wegens het belangenconflict dat de Franse Gemeenschapscommissie ingeroepen heeft. Dat betekent dat de oude regelgeving van kracht blijft.

Om de nodige aandacht te geven aan een juiste en gedragen school- en studiekeuze werken we in drie stappen:

Op deze dag krijg je voor de eerste maal de kans om de school te leren kennen. Terwijl je ouders informatie krijgen over het pedagogisch project van de school, ga jij als kandidaat-leerling op verkenning langs klas- en vaklokalen. Ook de inschrijvingsmodaliteiten worden toegelicht. Vanzelfsprekend is er ook de kans om vragen vanuit de eigen specifieke situatie te stellen.

Klik hier om je in te schrijven voor de informatievoormiddag.

Broers en zussen van leerlingen die al school lopen op het college en kinderen van werknemers van het college vormen een voorrangsgroep. Zij worden ingeschreven in de weken voor de paasvakantie. De school neemt rechtsreeks contact met hen. Kandidaat-leerlingen zonder voorrangsregeling: start inschrijvingen op zaterdag 27 april 2019 van 08.00 tot 12.00 uur. Vanaf maandag 29 april kunnen leerlingen ingeschreven worden tijdens de openingsuren van de school, bij voorkeur na afspraak. Ook op de Sint-Jansfeesten (zaterdag 11 mei 2019) is inschrijven mogelijk op het infopunt.
De inschrijving verloopt als volgt:

 • Een of beide ouders zijn aanwezig. De volgorde van aanwezigheid is bepalend voor de volgorde in het inschrijvingsregister. De aanwezigheid van het kind is niet vereist.
 • Als ouders niet aanwezig kunnen zijn, mogen zij een gevolmachtigde afvaardigen. Een gevolmachtigde kan wel slechts als lasthebber voor één ouderpaar optreden en op voorwaarde dat hij geen eigen kind inschrijft.
 • De gegevens van het kind worden ingevuld of nagekeken (identiteitskaart meebrengen a.u.b.).
 • De ouder(s) tekent/tekenen voor akkoord met het pedagogisch project en schoolreglement van school.
 • Een afspraak voor het intakegesprek wordt gemaakt (agenda meebrengen a.u.b.). In geval van het overschrijden van de capaciteit wordt geen afspraak gemaakt maar een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving meegegeven. Door een goede organisatie is het ons steeds gelukt om de inschrijvingen snel en efficiënt af te werken. Een hele zaterdag ligt nog voor u open als u tijdig aanwezig bent. Zo is ook het eventuele samenvallen van de start van de inschrijvingen met de vormselviering in uw parochie niet echt een onoverkomelijk probleem. Aarzelt u niet om bij vragen contact te nemen met de school.

In de loop van het derde trimester worden beide ouders en hun zoon of dochter verwacht voor een individueel intakegesprek. In dat gesprek wordt nader kennis gemaakt en advies gegeven bij de studiekeuze. Er is kans om alle info door te geven opdat de overgang BaO-SO optimaal kan verlopen. Wat moet men meebrengen bij het intakegesprek?

 • rijksregisternummer van het kind
 • het (kerst)rapport
 • het adviesformulier van de basisschool (indien beschikbaar)

Inschrijven in 2-6 SO

Inschrijvingen starten op het einde van het schooljaar / bij het begin van de grote vakantie. Het is immers noodzakelijk te beschikken over het behaalde oriënteringsattest. Het is wel aangeraden bij interesse al vroeger contact op te nemen om samen de mogelijkheden te verkennen en te bespreken.

Bepaling capaciteit

Het inschrijvingsdecreet verplicht scholen om voor de start van de inschrijvingen hun capaciteit te bepalen en mee te delen.

Twee scholen

Het Sint-Jan Berchmanscollege bestaat uit twee administratieve scholen (zesjarige school en tweejarige middenschool). Ouders die hun kind in het college inschrijven, gaan akkoord dat hun kind aan één van beide scholen toegewezen wordt. Beide scholen vormen één campus en de inschrijving kan van de ene naar de andere school gewoon doorlopen.

Onthaal eerstejaars

 • Op de informatievoormiddag op 23 februari 2019 (voor 12-jarigen van de regio en hun ouders) leer je de school voor een eerste maal kennen.
 • Op onze opendeurdag, de Sint-Jansfeesten (11 mei 2019), zal je de school op een heel andere manier zien. Er zijn dan een heleboel activiteiten van, voor en door leerlingen en leraren.
 • Bij het intakegesprek (in de loop van het 3de trimester, op afspraak), waarop je samen met je ouders wordt verwacht, kan je een antwoord krijgen op al je vragen over 'Sint-Jan'. We geven je ook graag advies bij je studiekeuze.
 • Tijdens de laatste week van de zomervakantie kom je al even naar school om je schoolboeken en ander lesmateriaal te komen afhalen. Je kan dan ook kennismaken met je klassenleraar en je zal zien wie je klasgenoten worden.
 • De eerste schooldag, 2 september, krijg je in het eerste jaar uitgebreid de kans om de school te verkennen en om kennis te maken met je klassenleraar en je nieuwe klasgenoten.
 • In de loop van september worden je ouders uitgenodigd voor een klassikale contactavond.
 • Op het einde van september is er de klasdag. Je gaat dan via een aantal groepsactiviteiten en rustige praatmomenten elkaar nog beter leren kennen...