Doel van het oudercomité

Ons motto luidt:

"Een waakzaam oog en een helpende hand"

Alle ouders met kinderen ingeschreven in onze school zijn lid van de oudervereniging.
Het oudercomité is een vertegenwoordiging van de oudervereniging.
Het oudercomité vergadert met de leden 6 à 8 maal per schooljaar.

Wij willen als ouders de brug maken

  • Naar alle ouders met kinderen hier op school
  • Naar de school zelf
  • Naar de leerlingen door hen bij activiteiten te betrekken
  • Naar de lokale gemeenschap
Concreet vertaalt dit zich in de volgende...

Doelstellingen

  • De opvoeding en het onderwijs in de school beschermen en bevorderen;
  • Ervoor zorgen dat uw kinderen zich mentaal en fysiek goed voelen hier op school;
  • Eventuele problemen aankaarten bij de directie om samen naar een oplossing te zoeken;
  • Samen constructief nadenken over kleding, voeding, onkosten, studiereizen, zware boekentassen, …